นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Payshopback

บริษัท Payshopback มุ่งเน้นที่ประสบการณ์การซื้อสินค้าของลูกค้าเป็นเป้าหมายสำคัญ ทั้งนี้ เราเข้าใจว่าลูกค้ามักจะมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านั้นจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย และจะถูกนำไปใช้เมื่อได้รับการยินยอมจากลูกค้าแล้วเท่านั้น

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้อย่างปลอดภัย และจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการเท่านั้น อาทิ เราใช้คุกกี้เพื่อติดตามสถานะการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้า เพราะข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เราสามารถยืนยันและมอบเครดิตเงินคืนแก่บัญชีผู้ใช้งาน PayshopBack ของคุณได้ เราไม่ขายข้อมูลลูกค้าของเราไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เราอาจให้ข้อมูลของคุณกับพันธมิตรของเรา เพื่อให้พวกเขาจัดสรรข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับคุณ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราจะพยายามหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลของคุณกับผู้อื่นให้มากที่สุด นอกจากนี้ เรายังได้ดำเนินนโยบายต่างๆ และแบบแผนความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณยังคงปลอดภัยและเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา คุณสามารถไว้วางใจ Payshopback ได้ว่าเราปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อย่างเคร่งครัด และเราก็เปิดกว้างสำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน หากคุณมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น หรือต้องการความช่วยเหลือประการใดก็ตาม สามารถติดต่อเราได้ที่ Line: @payall

ทีมงาน Payshopback

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

"วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้ก็เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า Payshopback บริหารจัดการ เก็บรวบรวม หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร เราดำเนินธุรกิจของเราให้เป็นไปตามครรลองของกฎหมาย และ ดำเนินมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คุณเห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสิทธิของคุณตามกฎหมาย"

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สามารถระบุตัวตนได้จากข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลอื่นที่เรามี หรือจากข้อมูลที่มีแนวโน้มที่จะมีการเข้าถึง รวมทั้งข้อมูลในบันทึกของเราซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Payshopback เก็บรวบรวมจากคุณอาจจะขึ้นอยู่กับสินค้า บริการ และโปรโมชั่นต่างๆ ที่คุณใช้หรือเป็นสมาชิก ทั้งนี้ Payshopback จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณเมื่อคุณ:

  • ลงทะเบียนสำหรับบริการและ/หรือส่งแบบฟอร์มใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเรา
  • ใช้บริการบางอย่างของเรา อาทิ การเข้ามาในหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา
  • ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนหรือรับจดหมายข่าว
  • ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อสงสัยหรือขอความช่วยเหลือจากเรา
  • เข้าร่วมในการแข่งขัน ลุ้นรับของรางวัล ตอบแบบสอบถาม หรือกิจกรรมอื่นๆ
  • จะได้รับการอ้างอิงถึงเราโดยพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลที่สาม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ:

ข้อมูลพื้นฐาน: ชื่อ-สกุล, อีเมล, วันเกิด, เบอร์โทรศัพท์, รูปถ่าย, หมายเลขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์, และข้อมูลการจ่างเงิน (อาทิ บัญชีธนาคาร) การติดต่อกับเรา: บันทึกเสียงการโทรศัพท์หาเรา, อีเมลที่คุณส่งหาเรา หรือบันทึกการติดต่อใดๆ ก็ตามที่คุณติดต่อเรา บัญชีผู้ใช้งาน: รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งาน Payshopback ของคุณ การใช้บริการของเรา: การใช้คุกกี้ในการติดตามสถานะการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ หรือหน้าเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม หรือข้อมูลที่คุณทำการค้นหาบนเว็บไซต์ หรือวันเวลาในการเข้าสู้เว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์หน้าแรกที่คุณเยี่ยมชม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคลิ๊กหรือลิงค์ไปหน้าเว็บไซต์อื่น การตั้งค่า: ข้อมูลในการติดต่อ หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและแบรนด์ที่คุณชื่นชอบ นอกเหนือจากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงหรือการได้รับคำอนุญาตจากคุณแล้ว Payshopback อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม (อาทิ ธุรกิจที่เป็นพันธมิตร, Google, Social Media หรือหน่วยงานป้องกันการฉ้อโกงต่างๆ) หรือจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

ยิ่งไปกว่านั้น Payshopback ใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กสำหรับรวบรวมข้อมูลดิบในการส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณหรือร้านค้า และติดตามข้อมูลของคุณเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะถูกใช้เพื่อติดตามข้อมูลบางอย่างที่กล่าวไว้ด้านบน

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ตัวเลือกในการปิดการใช้งานของคุกกี้ ซึ่งนั่นอาจส่งผลต่อระบบ, การจำกัดการใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือความล่าช้าในการดำเนินการของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไม่อนุญาตให้เราติดตามสถานะการสั่งซื้อสินค้าของคุณจากร้านค้า นั่นก็หมายความว่า เราไม่สามารถมอบเครดิตเงินคืนให้กับคุณได้ หรือแม้กระทั่งการมอบสินค้าและบริการที่คุณต้องการได้

ความถูกต้องของข้อมูลและบุคคลที่สามได้รับความยินยอม คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งให้เรานั้นครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริง มิเช่นนั้นเราอาจไม่สามารถมอบสินค้าและบริการที่คุณต้องการได้ หรือเมื่อคุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม (อาทิ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา และ/หรือลูกจ้าง) นั่นหมายความว่าคุณได้รับการยินยอมจากบุคคลที่สามแล้ว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล Payshopback มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมไว้อย่างปลอดภัย และจะถูกนำไปใช้ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลของคุณ ซึ่งมาตรการเหล่านั้นได้แก่:

การใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย โดยการเข้ารหัส SSL 128 บิต เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของเราเมื่อคุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการเข้ารหัส SSL 128 บิตนี้เป็นการใช้งานตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งล้านล้านปีในการขโมยข้อมูล มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้เฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูล การจำกัดการเข้าถึงของข้อมูลในระบบของเรา การดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย เมื่อมันไม่จำเป็นสำหรับธุรกิจหรือกระบวนการทางกฎหมายของเราอีกต่อไป การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

Payshopback ไม่ขายหรือแลกข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม

เราจะปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ:

กลุ่มบริษัทในเครือ Payshopback พันธมิตรทางธุรกิจ, ผู้ขาย, ตัวแทน และผู้ให้บริการของ Payshopback ที่เราร่วมงานด้วยเพื่อที่จะมอบบริการให้คุณ ซึ่งหมายรวมถึง ร้านค้าพันธมิตร ผู้ให้บริการการชำระเงิน ผู้ให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเราในการทำโปรโมชั่นทางการตลาด และข้อเสนอต่างๆ โดย Payshopback หรือโดยพันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ของ Payshopback (อาทิ การโทรคมนาคม, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การชำระเงิน, การพิมพ์, การเรียกเก็บเงิน, การสั่งจ่าย, บริการด้านเทคโนโลยี, การฝึกอบรม, การวิจัยทางการตลาด, ศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ หรือบริการอื่นๆ ของ Payshopback) หรือหมายรวมถึง นักบัญชีและทนายความ ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมทางธุรกิจ (อาทิ การควบรวมกิจการใดๆ, การได้มา, การขายสินทรัพย์) พันธมิตรทางธุรกิจ, นักลงทุน, ผู้รับโอน หรือผู้โอน เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวก หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง, บอร์ดตามกฎหมาย, เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามที่กฎหมายได้ระบุไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะเปิดเผยต่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ( โปรดดูในข้อที่ระบุไว้ในนโยบายนี้) หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าของเรา

ในบางกรณี Payshopback อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีเหตุที่จะเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นจำเป็นต่อการป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิตหรือสุขภาพ หรือเพื่อตามการบังคับใช้กฎหมาย ในบางกรณี เราเข้ารหัส, ปิดบัง และรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะแบ่งปันกับบุคคลอื่น การปิดบัลข้อมูล หมายถึง การปลดข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนการรวบรวมและสรุปข้อมูล หมายถึง การนำเสนอข้อมูลกลุ่มหรือการแบ่งกลุ่ม เช่น กลุ่มอายุ เรายังทำให้คุณมั่นใจว่า องค์กรต่างประเทศที่เราทำงานด้วยนั้นดูข้อมูลลับอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามข้อบังคับในการปกป้องข้อมูล

จดหมายข่าว

เมื่อคุณลงทะเบียนกับ Payshopback เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณส่งอีเมลแจ้งข่าวสารโปรโมชั่น เพื่ออัพเดทดีล สินค้า บริการ หรือสิทธิประโยชน์มาใหม่ของ Payshopback หรือของพันธมิตรของเรา ทั้งนี้ คุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสารทางอีเมลได้ผ่านทางอีเมลที่คุณได้รับเมื่อใดก็ได้ การอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้โดยการลงชื่อเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ Payshopback หากไม่สามารถอัพเดทข้อมูลได้ กรุณาติดต่อเราที่ Payshopback เคารพในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณต้องการเข้าดูข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ หรือข้อมูลที่คุณเคยใช้ หรือข้อมูลที่เปิดเผยโดย Payshopback ภายในปีที่แล้ว หรือหากต้องการยกเลิกการยินยอมให้เราเข้าถึงข้อมูลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ Line: @payall

อย่างไรก็ตาม เราอาจจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการสำหรับการดึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และโปรดทราบว่าหากคุณยกเลิกการยินยอมในการใช้งานและ/หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณ โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคุณ เราอาจไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะให้สินค้าหรือบริการกับคุณได้อีกต่อไป ทั้งนี้ สิทธิตามกฎหมายของเราและการเยียวยาจะถูกสงวนไว้โดยชัดแจ้งในเหตุการณ์ดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

Payshopback ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและ/หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับต่างๆ ทั้งนี้ คุณได้ทำการยอมรับในข้อผูกพันของนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ นโยบายนี้จะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา

PAYSHOPBACK

Copyright @2017 PAYSHOPBACK Co,. Ltd